Čo sme zažili v škôlke ?

Fifo a Vierka z Fifolandie previedli naše deti rozprávkovou krajinou plnej záhad. Interaktívne divadlo „Na prázdninách“ bolo pretkané veselými skladbami, na ktoré si deti zatancovali, zaspievali a zapojili sa do popleteného príbehu spoločne s vílou Justíciou a škriatkom Špinkom.

Herci z divadielka Babadlo porozprávali a zahrali našim predškolákom i školákom zaujímavý príbeh o tom, aký poklad sa ukrýva v bájnej studni Bratislavského hradu.

V materskej škole sme si pripomenuli vzácny sviatok – medzinárodný deň detí. V školáckej telocvični nás čakali nafukovacie hrady a rôzne súťaže. Deťom sa tento deň veľmi páčil. Poriadne si zaskákali, zábavu a súťaže zvládli na výbornú. Potešili sa i osvieženiu – sladučkému nanuku.

Športové dopoludnie sa nieslo v duchu miniolympiády RŠK na školskom dvore. Deti súťažili v štyroch športových disciplínach, kde sa navzájom povzbudzovali. Traja najlepší z každej triedy si vyskúšali stupeň víťazov, na ktorom získali medaily. Nechýbali ani diplomy a lízanky pre všetkých malých športových nadšencov.