Fifo a Vierka

Po letných prázdninách sme mali v škôlke prvú návštevu – zavítali k nám kamaráti Vierka a Fifo, ktorí hľadali strateného škriatka.  Za pomoci pesničiek a hier sa nám podarilo škriatka nájsť a navyše sme pomohli aj Fifovi naučiť sa farby, čísla a peknému správaniu voči kamarátom.