Hurááá do školy… na návšteve v ZŠ Tomášikova

Po prvý krát zasadli predškoláci do školských lavíc. Veľmi sa im páčila trieda i celá škola. Prváci im prečítali zopár viet zo svojich učebníc, pomohli vypracovať pracovný list, ktorý naši predškoláci zvládli na jednotku. Prváci sa pochválili i svojimi peračníkmi a školskými taškami. Predškoláci zase ukázali ako sa vedia samostatne podpísať svojim menom fixkami na veľkej tabuli. Od pani učiteľky dostali sladkú odmenu a šup naspäť do MŠ…Zo školy deti odchádzali veselé, s nezabudnuteľnými zážitkami. Už teraz sa tešia do školy.