Informácie o adaptačnom procese

Milí rodičia.

Pre novoprijaté deti dávame do pozornosti dôležité informácie o adaptačnom procese, ktorým sa riadi každá materská škola.

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia.

Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek.

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí. Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ.

Nerobte odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.

Dôverujte im, slovne ich povzbuďte.

Vaša úloha:

· nelúčte sa s dieťaťom dlho,

· ak máte možnosť, ponechajte dieťa len dopoludnia v MŠ,

· opisujte dieťaťu prostredie materskej školy pozitívne (kamaráti, spievanie, nové hračky,…)

· po návšteve materskej školy dajte dieťaťu možnosť odpočinku,

· nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami (nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku…)

· nezaťažujte dieťa inými životnými zmenami (sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine…)

· zosúlaďte poriadok doma s poriadkom v MŠ,

· neprerušujte pobyt v MŠ.

 

PRIEBEH ADAPTÁCIE

1. týždeň: 4.9. a 5.9. 2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny

– desiata zabezpečená

6.,9.,7.9.,8.9.2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny alebo od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod. (po konzultácii s triednou uč.)

– desiata aj obed zabezpečené

 

2. týždeň: od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod.

– desiata aj obed zabezpečené

Dieťa, ktorého adaptácia prebieha bez komplikácie, nastupuje na celodenný pobyt v materskej škole (spánok)

– desiata, obed, olovrant zabezpečený

 

Deti, ktoré potrebujú dlhšie adaptovanie sa na prostredie, navštevujú materskú školu len na doobedie (od 8:00 hod. do 10:00 hod. alebo do 12:00 hod.)

– desiata, obed zabezpečený

O priebehu adaptácie Vášho dieťaťa Vás budú informovať priebežne triedne učiteľky.