Informácie pre rodičov k začiatku školského roka 2022/2023

Milí rodičia,

dňa 2.9.2022 (piatok) sa v ZŠ s MŠ uskutoční sanitárny deň.  Prevádzka bude zatvorená. Svoje brány otvorí ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 05.09.2022 (pondelok) o 7:00 hod. 

Prevádzka materskej školy sa bude aj naďalej riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

ZADELENIE DETÍ DO TRIED:Zadelenie detí do tried (prihliadali sme na vek detí) Vám budú preposlané mailom. Dodržiavanie GDPR.

ADAPTAČNÝ PROCES:

Nové deti budú od 5.9. zaradené do adaptačneho procesu. Informácie Vám budú preposlané mailom. Akékoľvek otázky môžete konzultovať s Mgr.Seleckou ( ms@borodacova.sk) a neskôr s tr.učiteľkami. 

RANNÝ FILTER:Poverený zamestnanec v rámci ranného filtra dá pri prvom nástupe do MŠ zákonnému zástupcovi vypísať bezpríznakovosť, skontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa, zmeria mu teplotu. Po negatívnom výsledku môže byť dieťa prevzaté do kolektívu. Dieťa, ktoré javí príznaky respiračného ochorenia nebude do MŠ prijaté.

STRAVOVANIE v ŠJ:

Prihlasovanie a odhlasovanie detí:

Od 5.9.2022 bude potrebné odhlásiť deti zo stravy do 7:30 hod. ráno na mailovej adrese jedalen@borodacova.sk, alebo na tel. čísle 02/4329 1088 Strava sa už neodhlasuje cez tr. učiteľky, zástupkyňu MŠ, ani cez eSkoly.sk!

 

ŠKOLNÝ POPLATOK:

Od 1.9.2022 bude výška šk.príspevku 27 eur. Školný poplatok neplatia len tie deti, ktoré majú rok pred plnením PPV. 

Ďalšie dôležité informácie dostanete začiatkom šk. roka na triednych aktívoch.