Naše aktivity

Šarkaniáda

Počasie bolo nádherné, slniečko svietilo, vetrík fúkal. Každý s napätím čakal či jeho šarkan vyletí najvyššie. Deti behali so svojimi krásnymi šarkanmi a každý sa snažil, aby mu ten jeho šarkan vyletel čo najvyššie. Nezaobišlo sa to ani bez menších havárií, pri ktorých sa niektoré šarkany zrazili. Aj napriek týmto malým nepríjemnostiam na tvárach detí hral úsmev a radosť z tohto krásneho popoludnia. Šarkany dolietali a každý malí letec dostal malú sladkú odmenu

Fidlikanti v MŠ

Dvaja hudobníci menom Jozef a Andrej zavítali aj do našej MŠ, aby deťom predstavili slovenské tradičné ľudové nástroje (fujara, koncovka, drumbľa, gajdy, píšťalky, husličky, cimbal. tance, zvyky a hry.al) tance, zvyky a hry. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

Rozlúčka s predškolákmi

Tento rok sme sa rozlúčili s deviatimi predškolákmi, ktorí 30. júna 2021 opustili bránu našej materskej školy. Za účasti svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov a pani učiteliek si užili krásne slávnostné popoludnie. Naposledy sa nám predviedli pri tancoch a básničkách, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky Renáta Harvišová, Jolana Noskovičová. Počas slávnostnej časti boli deti pasované za prvákov a každý z nich si odnášal krásny darček na pamiatku.

Darujte 2% z dane pre našu škôlku !

Vážení rodiči, aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre OZ Borodáčova. Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii škôlky, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

Údaje, ktoré potrebujete: 

Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova,
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2485 2091
BIC: TATRSKBX (1100) Tatrabanka

Obchodné meno (názov): OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Formulár pre darovanie 2% z daní za rok 2020

Karneval

Do materskej školy prišli dopoludňajších hodinách princezné, šaškovia, zvieratká a rôzne iné rozprávkové postavičky.  Každé dieťa predviedlo svoju masku v úvodnom pochode, po ňom zábava pokračovala tancom vo dvojiciach, v skupinkách či vo veľkom spoločnom kruhu. Súťažilo sa o najlepšieho tanečníka, najkrajšiu masku. Odmenu v podobe sladkého dostal každý, kto na karneval prišiel.