Korčuľovanie

Najstaršie deti z MŠ si 9.11. pripravili korčule, prilby, teplé oblečenie a tešili sa na ľad. Doprava na zimný štadión autobusom bola pre deti tiež veľkým zážitkom. Na ľade ich už čakali tréneri, s ktorými mali kamarátsky vzťah, no zároveň sa dokázali sústrediť na ich pokyny. Nejde o to, aby sa zo všetkých detí stali hokejisti, či krasokorčuliari, ide o prípravu na ich ďalší pohybový a športový rozvoj, ktorý je pre deti nesmierne dôležitý. Korčuľovanie výrazne rozvíja motoriku, stabilitu aj koordináciu. Kurz korčuľovania bol pre deti veselou hrou, pri ktorej si zatrénovali, aj sa zasmiali. Za svoju odvahu, vytrvalosť a nadšenie bolo každé dieťa odmenené diplomom.