Mikuláš

Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. V očiach detí bola vidieť radosť, v niektorých aj maličký strach. Mikulášovi za návštevu zazneli z detských ústočiek pekné básničky a pesničky. Za toto milé vystúpenie boli všetky deti odmenené mikulášskym balíčkom.