Miniolympiáda v spolupráci s RŠK

Deti mali pripravené zaujímavé disciplíny ako prekážkový beh, skok do diaľky, skok vo vreci, hod do diaľky, člnkový beh. Po absolvovaní celého dopoludnia budú vyhodnotení traja naj športovci z každej triedy, ktorí dostanú medaile a ukážu sa na stupňoch víťazov. Všetky deti, ktoré sa zapoja do športovania dostanú diplom a sladkú odmenu. Hlavným cieľom tohto projektu nie sú samozrejme ceny, ale aktívny pohyb detí predškolského veku.