Návšteva Mikuláša v MŠ

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. V triede potichu od rána načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš. Pozdravil deti aj s pomocníkom čertíkom. Čertovi zostalo tento rok vrece prázdne. 🙂 
 
Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Všetky deti boli spokojné a poďakovali Mikulášovi za jeho milú návštevu.