Návšteva ZŠ

Deti z materskej školy navštívili kamarátov zo ZŠ s MŠ, aby zažili ozajstné vyučovanie. Pani učiteľky prvého stupňa si spolu so žiakmi pripravili pre deti z MŠ otvorenú hodinu z anglického jazyka. Pre deti bolo zaujímavé hlavne to, že sa mohli zapojiť do vyučovania ako „veľkí žiaci“. Ako spomienku na pekné strávené doobedie si so žiakmi vypracovali pracovný list a dostali sladkú odmenu.