Navštívili nás policajti

Páni policajti zábavnou formou priblížili deťom v MŠ svoju prácu. Ukázali i vysvetlili malým zvedavcom aké pomôcky pri nej používajú. Deti si mohli pomôcky poprezerať i vyskúšať. Najväčšiu radosť však mali z toho, že mohli vyskúšať pravú policajnú vysielačku, sirénu a sadnúť si do policajného auta. Pani policajtka mala pripravenú zaujímavú prednášku o práci polície.