Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova 2, prerušuje RUVZ prevádzku kuchyne a vzdelávanie v  ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prezenčne do 12.2.2021 (vrátane). 

Vzhľadom k tomuto rozhodnutiu, pokračujeme na 1.stupni, 2.stupni a MŠ v dištančnom vzdelávaní do 12.2.2021. 

Pre rodičov spadajúcich do kritickej infraštruktúry bude naďalej k dispozícii náhradná MŠ. 
O ďalšom postupe Vás budeme informovať. 
Ďakujeme za pochopenie.