Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci júl a august 2023 nasledovne: 

 1. až 31. júla 2023
 • ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava
 • MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava
 • MŠ, Miletičova 37, Bratislava
 • EP, Gemerská 4, Bratislava
 • MŠ, Piesočná 2, Bratislava
 • EP, Rádiová 52, Bratislava
 • EP, Banšelová 4, Bratislava
 • EP, Nevädzová 12, Bratislava
 • EP, Šalviová 5, Bratislava
 • MŠ, Prešovská 28, Bratislava
 • EP, Palkovičova 11/A, Bratislava
 • MŠ, Stálicová 2, Bratislava
 • MŠ, Šťastná 26, Bratislava
 1. až 25. augusta 2023
 • MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava
 • MŠ, Exnárova 6, Bratislava
 • EP, Haburská 4, Bratislava
 • MŠ, Pivonková 9, Bratislava
 • EP, Astrová 5, Bratislava
 • EP, Haburská 6, Bratislava
 • MŠ, Velehradská 24, Bratislava
 • EP, Budovateľská 10, Bratislava
 • EP, Tekovská 7-9, Bratislava
 • MŠ, Západná 2, Bratislava
 1. júla až 31. augusta 2023
 • EP, Vietnamská 13, Bratislava
 • EP, Tomášikova 25, Bratislava
 • EP, Hraničná 22, Bratislava
 1. až 31. augusta 2023
 • všetky prevádzky materských škôl vrátane ich elokovaných pracovísk

 

Počas prerušenia prevádzok materských škôl budú deti umiestnené v náhradných materských školách, resp. elokovaných pracoviskách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

  Ing. Martin Chren, starosta