Oznámenie o prevádzke MŠ počas Vianoc

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia paragrafu 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v nasledovných dňoch mesiaca december 2020 a január 2021 :

23.12.2020 až 8.1.2021
Exnárová 6, Bratislava

Medzilaborecká 4 , Bratislava

EP, Haburská 4, Bratislava

Pivonková 9, Bratislava

Astrová 5, Bratislava

Šalviová 5, Bratislava

Nevädzová 12, Bratislava

Šťastná 26, Bratislava

Západná 2, Bratislava

Piesočná 2, Bratislava

Rádiová 52, Bratislava

Vietnamská 23, Bratislava
Banšelova 4, Bratislava

 

23.12.2020 až 5.1.2021

 MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava

 MŠ, Miletičova 37, Bratislava

 EP, Gemerská 4, Bratislava

 MŠ, Prešovská 28, Bratislava

 EP, Palkovičova 11/A, Bratislava

 MŠ, Stálicová 2, Bratislava

EP, Haburská 6, Bratislava

 MŠ, Velehradská 24, Bratislava

 EP, Budovateľská 10, Bratislava

 EP, Tekovská 7-9, Bratislava

 

prerusenie-prevadzky-vianoce-2020