Oznamy MŠ

Poverená riadením MŠ – Mgr. Natália Mrázová  0901 725 917    ms@borodacova.sk

Zoznam prijatých detí do MŠ Borodáčova

Milí rodičia,

 vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia. Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek.

 

Nerobte odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé!                                     Dôverujte im, slovne ich povzbuďte!

 

Vaša úloha:

  • nelúčte sa s dieťaťom dlho,
  • ak máte možnosť, ponechajte dieťa len dopoludnia v MŠ,
  • opisujte dieťaťu prostredie materskej školy pozitívne /kamaráti, spievanie, nové hračky,…/,
  • po návšteve materskej školy dajte dieťaťu možnosť odpočinku,
  • nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami / nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku…/,
  • nezaťažujte dieťa inými životnými zmenami / sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine…/,
  • zosúlaďte poriadok doma s poriadkom v MŠ,
  • neprerušujte pobyt v MŠ. 

 

PRIEBEH ADAPTÁCIE

  1. týždeň:

Pondelok, utorok: dieťa navštevuje materskú školu od 8.00 hod. do 10.00 hod,

– desiata zabezpečená

Streda, štvrtok, piatok: dieťa navštevuje materskú školu od 8.00 hod. do 12.00 hod,

– desiata aj obed zabezpečený

2.týždeň:

– deti, ktoré adaptáciu zvládajú bez komplikácie, nastupujú na celodenný pobyt v materskej škole

  • desiata, obed, olovrant zabezpečený

–  deti, ktoré potrebujú dlhšie adaptovanie sa na prostredie, navštevujú materskú školu len na doobedie /do 12:00 hod./

– zákonných zástupcov o priebehu adaptácie informuje priebežne triedna učiteľka