Poďakovanie sponzorom MŠ

Vedenie ZŠ s MŠ Borodáčova 2 ďakuje všetkým sponzorom za materiálne, finančné dary, poukázanie 2% z dane,
vďaka čomu sme mohli zveľadiť našu materskú školu.
Patrí Vám veľké ďakujem.