Poplatky MŠ v školskom roku 2020/2021

Poplatok za návštevu MŠ

24,50€ mesačne / dieťa

SK34 0200 0000 0042 3916 3854

Pri platbe uvádzajte meno, priezvisko a triedu dieťaťa!

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej šk. dochádzky poplatok neplatia!

 

 

Školská jedáleň

13€ mesačná réžia + doplatok

 SK94 0200 0000 0042 3918 5957

Pri platbe uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa!