Prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Na základe rozhodnutia zriadovateľa našej MŠ, MČ Bratislava – Ružinov, bude prevádzka MŠ prerušená od 1.7.2022 do 29.7.2022 a tiež 30.8.2022 do 31.8.2022
Oznámenie MŠ_leto 2022