Prevádzka a vnútorný režim MŠ do konca školského roka 2019/2020

Vážení rodičia, v prílohe si môžete stiahnuť pokyny pre prevádzku a vnútorný režim MŠ od 15.6.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Zároveň Vás prosíme o prinesenie priloženého vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka v prvý deň nástupu do školy.

Výsledky testovania zamestnancov ZŠ s MŠ Borodáčova dopadli výborne, u nikoho sa ochorenie COVID19 nevyskytlo !!!

vyhlásenie

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy od 15.6.2020