Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materskej škole § 2 ods. 6 návrh na prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ Borodáčova 2 v čase letných prázdnin nasledovne:

· počas letných prázdnin v mesiaci júl t.j. od 1.7.2020 do 31.7.2020 bude prevádzka ZŠ s MŠ Borodáčova 2 prerušená a náhradné zariadenie bude MŠ Exnárova 6. Zamestnanci v čase prerušenia prevádzky budú čerpať dovolenku.

· v čase od 03.08.2020 do 28.08.2020 bude prevádzka v ZŠ s MŠ Borodáčova 2.

· dňa 31.8.2020 bude MŠ Borodáčova 2 zatvorená z dôvodu prípravy priestorov na nový školský rok 2020/2021.

Školský rok 2020/2021 začína v ZŠ s MŠ Borodáčova 2 dňa 02.09.2020.

Oznámenie MŠ_leto 2020