Separovanie odpadu – Deň Zeme

Deti sa oboznamovali s dôležitosťou separovania odpadu. Pomocou veveričky Triedičky zistili, aké dôležité je chrániť našu planétu Zem. Svoje environmentálne poznatky si osvojili aj v praxi, keď v okolí MŠ zbierali odpad, ktorý neskôr správne triedili do zberných nádob.