Športové hry

Jedno studené aprílové dopoludnie sa nieslo v duchu športových hier v telocvični ZŠ. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné športové disciplíny, ktoré rozvíjali pohybové schopnosti detí, ich pozornosť, ako aj vzájomnú spoluprácu. Povzbudzovaním kamaráta svojej triedy vytvorili deti veselú atmosféru a ukázali, že sa z pohybu tešia. Po skvelom športovom výkone sladká odmena.