Termín prevzatia rozhodnutí o prijatí do MŠ

Milí rodičia,
dňa 26.8. a 27.8. 2021 si môžete v čase od 9:00 hod. do 16:30 hod. v budove MŠ ( kancelária zástup.) prevziať rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy v ZŠ s MŠ Borodáčova 2.
Ďakujeme.