Týždeň zdravej výživy – ochutnávka jabĺčok.

Naši malí škôlkári sa zhostili úlohy porotcov a degustátorov. Deti sa oboznamovali s rôznymi druhmi jabĺk. Pozorovali ich farbu, tvar a spoznávali nové chute. Každé jabĺčko ochutnali a najchutnejšie ohodnotili gaštanom. Jabĺčko, ktoré získalo najviac gaštanov, bolo vyhlásené za najchutnejšie .