Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

 

Dátum podpisu / Dátum zverejnenia Popis Odkaz
01.01.2017 / 13.01.2017 nájomná zmluva 23/2016 01012017zd23.pdf
01.01.2017 / 13.01.2017 nájomná zmluva 22/2016 01012017zd22.pdf
30.12.2016 / 30.12.2016 zverenie nehnuteľného majetku 30122016zd.pdf
16.11.2016 / 16.11.2016 zmluva o dielo 16112016zd.pdf
16.11.2016 / 16.11.2016 nájomná zmluva 21/2016 16112016zd21.pdf
10.11.2016 / 10.11.2016 nájomná zmluva 20/2016 10112016zd20.pdf
08.11.2016 / 10.11.2016 nájomná zmluva 19/2016 08112016zd19.pdf
 02.11.2016 / 19.10.2016 nájomná zmluva 18/2016 02112016zd18.pdf
 14.10.2016 / 19.10.2016 nájomná zmluva 17/2016 14102016zd17.pdf
 03.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 16/2016 03102016zd16.pdf
 03.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 15/2016 03102016zd15.pdf
 13.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 14/2016 13102016zd14.pdf
 19.09.2016 / 19.09.2016 nájomná zmluva 13/2016 19092016zd13.pdf
 21.09.2016 / 21.09.2016 nájomná zmluva 12/2016 21092016zd12.pdf
 03.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 11/2016 03102016zd11.pdf
 01.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 10/2016 01102016zd10.pdf
 03.10.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 09/2016 03102016zd9.pdf
 19.09.2016 / 19.09.2016 nájomná zmluva 08/2016 19092016zd8.pdf
 29.09.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 07/2016 29092016zd7.pdf
 01.09.2016 / 01.09.2016 nájomná zmluva 06/2016 01092016zd6.pdf
 15.09.2016 / 19.09.2016 nájomná zmluva 05/2016 15092016zd5.pdf
 30.09.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 04/2016 30092016zd4.pdf
 30.09.2016 / 07.10.2016 nájomná zmluva 03/2016 30092016zd3.pdf
 30.09.2016 / 30.09.2016 zber, odvoz a likvidácia odpadu 30092016zd.pdf
 22.06.2016 darovacia zmluva 22062016zd.pdf
 09.06.2016 nájomná zmluva 02/2016 09062016zd.pdf
 01.06.2016 prenájom kopírky, dodatok 01062016zd.pdf
 16.05.2016 pozáručný servis programov IS SAMO 16052016zd.pdf
 14.03.2016 zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe 14032016zd.pdf
 01.01.2016 nájomná zmluva 01/2016 01012016zd.pdf