Zmluvy 2017

Zmluvy 2017

 

Dátum podpisu / Dátum zverejnenia Popis Odkaz
06.09.2017 / 06.09.2017

dodatok 

č. 01/2017

06092017.pdf
22.08.2017 / 06.09.2017 darovacia zmluva 22082017.pdf
30.05.2017 / 31.5.2017 zmluva o dielo 30052017zd3.pdf
30.05.2017 / 31.5.2017 zmluva o výpožičke 30052017zd2.pdf
30.05.2017 / 31.5.2017 zmluva o dielo 30052017zd1.pdf
30.05.2017 / 31.5.2017 zmluva o výpožičke 30052017zd.pdf
25.05.2017 / 31.5.2017 nájom nebytových priestorov 25052017zd.pdf
25.05.2017 / 31.5.2017 nájom nebytových priestorov 25052017zd2.pdf
25.05.2017 / 24.5.2017 nájom nebytových priestorov 25052017zd3.pdf
25.05.2017 / 31.5.2017 dodatok k zmluve 23052017dodatok.pdf
09.05.2017 / 19.5.2017 vypovedanie zmluvy 09052017vyp.pdf
02.03.2017 / 2.3.2017 nájom nebytových priestorov 02032017zd.pdf
01.01.2017 / 13.1.2017 nájom nebytových priestorov 01012017zd.pdf
01.01.2017 / 13.1.2017 nájom nebytových priestorov 01012017zd22.pdf
01.01.2017 / 13.1.2017 nájom nebytových priestorov 01012017zd23.pdf