Zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Zoznam novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024:
 
Meno a priezvisko vek mesiac deň
T.B. 3 8 28
M.B. 3 0 29
M.G. 4 2 18
N.H. 3 11 17
M.H. 3 1 16
N.H. 3 8 0
E.I. 4 11 21
A.J. 3 5 18
E.K. 3 11 25
T.D.K. 3 1 0
E.K. 2 11 15
O.K. 3 4 8
V.K. 3 1 14
L.K. 3 8 9
K.K. 3 1 3
T.M. 5 6 0
M.M. 3 4 22
N.M. 3 6 16
D.O. 5 5 0
T.P. 4 2 12
J.P. 3 6 7
N.S. 3 7 9
A.S. 3 0 24
O.S. 4 6 24
M.Š. 3 2 9
E.V. 3 4 24
A.V. 3 1 1
Z.Z. 3 8 8
D.Ž. 3 11 28