Zoznam prijatých detí do MŠ Borodáčova

Zoznam prijatých detí do MŠ Borodáčova

Meno a priezvisko dieťaťa Vek Mesiac Deň
T. H. 3 6 28
E. M. 3 5 27
M. S. 3 7 29
CH. P. K. 2 10 17
L. CH. 3 11 8