Kontakty

Adresa školy:           

Základná škola s materskou školou
Borodáčova 3113/ 2
821 03 Bratislava

Telefón, email:          
 tel.: 02/43630904
ms@borodacova.sk  IČO: 31780784 DIČ: 2020970798

 

 Vedenie školy 

 

Funkcia Meno Telefón Email
riaditeľ ZŠ a MŠ Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.   02/43630896 riaditel@borodacova.sk 
poverená zástupkyňa pre MŠ Andrea Maťašejova 0901 725 917 ms@borodacova.sk

Učiteľský zbor

Meno Aprobácia Email Triednictvo
Jana Zacharová učiteľka MŠ jana.zacharova@borodacova.sk
0901 725 917
1.skupina
Andrea Maťašejová učiteľka MŠ

andrea.matasejova@borodacova.sk

0901 725 917

1.skupina
Andrea Koribaničová učiteľka MŠ

andrea.koribanicova@borodacova.sk

0901 725 917

2. skupina
Renáta Harvišová učiteľka MŠ

renata.harvisova@borodacova.sk

0901 725 917

2. skupina
Bc. Dáša Kučerová učiteľka MŠ

dasa.kucerova@borodacova.sk

0902 040 062

3.skupina
Andrea Mináriková učiteľka MŠ

andrea.minarikova@borodacova.sk

0902 040 062

3.skupina
Angela Vorlíčková učiteľka MŠ

angela.vorlickova@borodacova.sk

0902 040 062

4.skupina
Petra Černická učiteľka MŠ petra.cernicka@borodacova.sk
0902 040 062
4.skupina

 

Školská jedáleň

vedúca šk. jedálneAndrea Valovičová     tel:02/432 91088     email: jedalen@borodacova.sk