Krúžky a kurzy v MŠ

Pozrite si prehľad krúžkov a kurzov, ktoré zabezpečujeme pre našich žiakov.

 

Krúžok/Kurzy Kontaktná osoba
Korčuľovanie Ružinovský športový klub
Plávanie Ružinovský športový klub
Anglický jazyk p.Kubáleková
Tanečný krúžok p. Hurajtová
Pohybová príprava Benitim
Gymnastika TJ Rapid