Prišli k nám škôlkari

Dňa 24. apríla 2017 našu triedu navštívili deti z MŠ Bancíkova. Na tému FARBY, FARBIČKY pani učiteľka Pomajbišová so svojimi žiakmi pripravila pre deti rôzne vymaľovávanky a loptičkovú hru na lepšie spoznanie sa.

Deti pracovali spoločne so štvrtákmi, ktorí ich usmerňovali a pomáhali im pri práci. Na konci hodiny si všetci posadali do kruhu a dve štvrtáčky im prostredníctvom loptičky kládli otázky a dávali úlohy. Všetkých táto hodina zaujala a tešia sa na ďalšie stretnutie.