All posts by MS Borodáčová

Športové hry

Jedno studené aprílové dopoludnie sa nieslo v duchu športových hier v telocvični ZŠ. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné športové disciplíny, ktoré rozvíjali pohybové schopnosti detí, ich pozornosť, ako aj vzájomnú spoluprácu. Povzbudzovaním kamaráta svojej triedy vytvorili deti veselú atmosféru a ukázali, že sa z pohybu tešia. Po skvelom športovom výkone sladká odmena.

Fidlikanti

Píšťalka, fujara, husle, cimbal, koncovka, drumbľa… všetky tieto hudobné nástroje nám prišli predstaviť FIDLIKANTI Jožko a Aďo. Zábavnou a jednoduchou formou deti vyskúšali hru na tieto nástroje. Spoločne si zaspievali ľudové piesne, zatancovali ľudové tance. Šikovní muzikanti aktívne zapojili všetky deti – taký čapáš a klobúkový tanec sa páčil najviac.

Plavecký kurz

Predškoláci úspešne a s radosťou absolvovali plavecký kurz, na ktorom sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím, technikou plávania, bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Vplyvom vzduchu, vody, tepla či chladu si deti otužovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť. Diplom a sladký koláčik na záver potešili.
 

 

MAREC mesiac knihy.

Obľúbené detské knihy rozveselili triedy. Z knižiek prinesených deťmi čítali pani učiteľky rozprávkové príbehy každý deň. Marec mesiac knihy sme spestrili  básničkovou súťažou „Poviem Ti básničku…“. Vyhrali všetky deti 🙂. Hrdo si prevzali básničkový diplom i sladkosti.

Hurááá do školy… na návšteve v ZŠ Tomášikova

Po prvý krát zasadli predškoláci do školských lavíc. Veľmi sa im páčila trieda i celá škola. Prváci im prečítali zopár viet zo svojich učebníc, pomohli vypracovať pracovný list, ktorý naši predškoláci zvládli na jednotku. Prváci sa pochválili i svojimi peračníkmi a školskými taškami. Predškoláci zase ukázali ako sa vedia samostatne podpísať svojim menom fixkami na veľkej tabuli. Od pani učiteľky dostali sladkú odmenu a šup naspäť do MŠ…Zo školy deti odchádzali veselé, s nezabudnuteľnými zážitkami. Už teraz sa tešia do školy.

 

Škaredé káčatko

V jedno zimné, upršané dopoludnie navštívilo MŠ bábkové divadlo. Cestovateľka slečna Hortenzia na prechádzke po pláži pri Balatone zakopla o veľký kameň. Kameň nebol kameň…bolo to vajíčko. A hľa, vyliahlo sa škaredé, neposedné káčatko. Deti s napätím sledovali premenu malého nezbedníka v krásnu, vznešenú labuť.