All posts by MS Borodáčová

Kurz korčuľovania 2023

Naši škôlkári navštevovali počas mesiaca november a december kurz korčuľovania. Deti sa hrovou formou s profesionálnymi trénermi učili padať, vstávať, šmýkať sa po ľade. Za svoju usilovnosť, šikovnosť a statočnosť preukázanú počas celého kurzu boli deti odmenené maškrtkou a diplomom.

Mikuláš

Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. V očiach detí bola vidieť radosť, v niektorých aj maličký strach. Mikulášovi za návštevu zazneli z detských ústočiek pekné básničky a pesničky. Za toto milé vystúpenie boli všetky deti odmenené mikulášskym balíčkom.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

I v našej materskej škole sa deti spolu s rodičmi zapojili do krásneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krabice určené pre seniorov naplnili kusom svojho srdiečka s niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým. K tomu milý pozdrav a ešte niečo na čítanie alebo pamiatku. Takýto darček iste každého poteší.

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia S 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia S 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci december 2023 a január 2024 nasledovne:

27. december 2023 až 5. január 2024

 MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

 ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava  

MŠ, Exnárova 6, Bratislava  

MŠ, Ivanská cesta 32E, Bratislava

 MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava

 EP, Haburská 4, Bratislava  MŠ, Miletičova 37, Bratislava

 EP, Gemerská 4, Bratislava

 MŠ, Piesočná 2, Bratislava

 EP, Rádiová 52, Bratislava

 EP, Banšelova 4, Bratislava

 EP, Vietnamská 23, Bratislava

 MŠ, Pivonková 9, Bratislava

 EP, Astrová 5, Bratislava

 EP, Nevädzová 12, Bratislava

 EP, Šalviová 5, Bratislava

 MŠ, Prešovská 28, Bratislava

 EP, Palkovičova 11/A, Bratislava

 MŠ, Stálicová 2, Bratislava

 EP, Haburská 6, Bratislava

 EP, Tomášikova 25, Bratislava

 MŠ, Velehradská 24, Bratislava

 EP, Budovateľská 10, Bratislava

 EP, Tekovská 7 – 9, Bratislava

 EP, Hraničná 22, Bratislava  MŠ, Západná 2, Bratislava

Počas prerušenia prevádzky materských škôl bude v prevádzke materská škola, Šťastná 26, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Šarkaniáda

V jedno jesenné piatkové  popoludnie vzlietli na oblohu nad školským dvorom pestrofarebné šarkany. Deti z materskej školy, maminy i oteckovia ich predviedli v plnej kráse. Odmena nikoho neminula – medaila zo šarkaniády a sladký cukrík 🙂

Mesiac úcty k starším

Mesiac Október je vyhlásený ako mesiac úcty k starším. Naši škôlkári sa pre svojich starých rodičov naučili milú báseň, ktorú doplnili veselými srdiečkami. Babičky a deduškovia sa iste potešia.

Informácie o adaptačnom procese

Milí rodičia.

Pre novoprijaté deti dávame do pozornosti dôležité informácie o adaptačnom procese, ktorým sa riadi každá materská škola.

Vstup dieťaťa do MŠ je jeho prvým krokom do spoločnosti. Ten prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať. Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia.

Hľadáme spolu cestu, ako tento problém zmierniť. Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú na plynulú adaptáciu dieťaťa v MŠ sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteliek.

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa. Základom adaptácie je hneď od začiatku dieťa zbaviť strachu a pomôcť mu nadobudnúť istotu v novom sociálnom prostredí. Prechod dieťaťa z rodiny do MŠ uľahčíte i tým, že nebudete rozoberať s dieťaťom vlastné obavy z jeho adaptácie v MŠ.

Nerobte odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.

Dôverujte im, slovne ich povzbuďte.

Vaša úloha:

· nelúčte sa s dieťaťom dlho,

· ak máte možnosť, ponechajte dieťa len dopoludnia v MŠ,

· opisujte dieťaťu prostredie materskej školy pozitívne (kamaráti, spievanie, nové hračky,…)

· po návšteve materskej školy dajte dieťaťu možnosť odpočinku,

· nezaťažujte dieťa väčšími aktivitami (nákupom, prechádzkami, pobytom na ihrisku…)

· nezaťažujte dieťa inými životnými zmenami (sťahovanie, narodenie súrodenca, nezhodami v rodine…)

· zosúlaďte poriadok doma s poriadkom v MŠ,

· neprerušujte pobyt v MŠ.

 

PRIEBEH ADAPTÁCIE

1. týždeň: 4.9. a 5.9. 2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny

– desiata zabezpečená

6.,9.,7.9.,8.9.2023 dieťa navštevuje materskú školu ráno od 8.00 hod. do 10.00 hod, čiže 2 hodiny alebo od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod. (po konzultácii s triednou uč.)

– desiata aj obed zabezpečené

 

2. týždeň: od 8:00 hod. do 12:00 hod, čiže 4 hod.

– desiata aj obed zabezpečené

Dieťa, ktorého adaptácia prebieha bez komplikácie, nastupuje na celodenný pobyt v materskej škole (spánok)

– desiata, obed, olovrant zabezpečený

 

Deti, ktoré potrebujú dlhšie adaptovanie sa na prostredie, navštevujú materskú školu len na doobedie (od 8:00 hod. do 10:00 hod. alebo do 12:00 hod.)

– desiata, obed zabezpečený

O priebehu adaptácie Vášho dieťaťa Vás budú informovať priebežne triedne učiteľky.