Divadielka Ťahal dedko repu a Rukavička

Pri dramatizácii rozprávky si deti hravou formou  precvičili svoj jazýček, vzájomnú komunikáciu, upevňovali si kamarátske vzťahy medzi sebou, rozvíjajú fantáziu a predstavivosť. Prostredníctvom rozprávok Ťahal dedko repu, Rukavička si deti rozvíjali predčitateľskú gramotnosť.