Kanál nie je smetisko – tajomstvo útrob vodární

O tom, že kanál nie je smetisko, sa vďaka návšteve z BVS dozvedeli deti z tried Lienok a Včielok. Predškoláci si rozšírili vedomosti o pitnej a odpadovej vode, dozvedeli sa niečo o ochrane pitných zdrojov či životného prostredia a pripomenuli si dôležitosť pitného režimu.