Naše aktivity

Divadlo Severka

V podaní hrošej návštevy z divadla Severka deti spoznali rozprávku o sile priateľstva a nezištnej pomoci. Dva hrochy naučili deti  ako sa skamarátiť, čo je to teritórium, dôvera i všetky zaujímavosti zo života hrochov. Ďakujeme!
 

Šarkaniáda

Po roku sa jeseň opäť hlási pestrými farbami, vietor poriadne rozcvičil pľúca a to je ideálny čas na šarkaniádu. Školská lúka tradične ožila detským smiechom a do povetria sa vzniesli šarkany i šťastné úsmevy škôlkarov. Okrem červených líc, dobrej nálady a zážitkov s kamarátmi i rodičmi si deti odniesli domov sladkú odmenu za účasť. Jeseň sme privítali, šarkany prevetrali a už teraz sa tešíme na ďalšiu rodinnú akciu.

Fifo a Vierka

Po letných prázdninách sme mali v škôlke prvú návštevu – zavítali k nám kamaráti Vierka a Fifo, ktorí hľadali strateného škriatka.  Za pomoci pesničiek a hier sa nám podarilo škriatka nájsť a navyše sme pomohli aj Fifovi naučiť sa farby, čísla a peknému správaniu voči kamarátom.

Rozlúčka s predškolakmi

Dovidenia škôlka milá. Týmito slovami sa na školskom dvore slávnostne rozlúčili predškoláci so svojimi mladšími kamarátmi a rodičmi. Pripravili si pre nich krátky program, kde sa spievalo, tancovalo, recitovalo, súťažilo, no proste bolo veselo. Ale veru vypadla aj nejaká slzička, lebo lúčenie nie je predsa jednoduché. Slová vďaky patrili pani učiteľkám, tetám kuchárkam a tetám upratovačkám.
“Oci, mami, pamätáte ako ste ma prvý krát viedli do škôlky? Každý začiatok má ale aj svoj koniec. Dnes som už veľký predškolák a čoskoro veľký žiak.”
Prajeme našim predškolákom veľa úspechov v novej škole.

Miniolympiáda v spolupráci s RŠK

Deti mali pripravené zaujímavé disciplíny ako prekážkový beh, skok do diaľky, skok vo vreci, hod do diaľky, člnkový beh. Po absolvovaní celého dopoludnia budú vyhodnotení traja naj športovci z každej triedy, ktorí dostanú medaile a ukážu sa na stupňoch víťazov. Všetky deti, ktoré sa zapoja do športovania dostanú diplom a sladkú odmenu. Hlavným cieľom tohto projektu nie sú samozrejme ceny, ale aktívny pohyb detí predškolského veku.

Separovanie odpadu – Deň Zeme

Deti sa oboznamovali s dôležitosťou separovania odpadu. Pomocou veveričky Triedičky zistili, aké dôležité je chrániť našu planétu Zem. Svoje environmentálne poznatky si osvojili aj v praxi, keď v okolí MŠ zbierali odpad, ktorý neskôr správne triedili do zberných nádob.

Veľkonočné dielne

V týždni pred veľkonočnými sviatkami prebiehali vo všetkých triedach tvorivé veľkonočné dielne. Deti vyrábali zajkov, sliepočky, ovečky a samozrejme papierové vajíčka i naozajstné kraslice. Pracovalo sa s rôznym materiálom a technikami. Rodičia spolu s deťmi vyrábali veľkonočné dekorácie a vajíčka od výmyslu sveta. Veru, bolo sa načo pozerať.

Návšteva knižnice

Deti z 1. a 2. triedy navštívili miestnu knižnicu na Bachovej ul. pri príležitosti mesiaca knihy. Privítali nás pracovníčky knižnice, ktoré oboznámili deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. Pracovníčka knižnice vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky.

Kurz korčuľovania

Počas desiatich výučbových hodín pod vedením profesionálnych trénerov sa z malých škôlkarov postupne stávali šikovní korčuliari. Deti si lektori rozdelili do skupín podľa ich korčuliarskych schopností. Hlavným cieľom bolo odbúrať strach z ľadovej plochy. Práve posledná hodina, ktorá bola určená pre rodičov ukázala, že práca inštruktorov bola naozaj kvalitná. Všetky deti, ktoré sa zapojili do korčuľovania dostali od organizátora na pamiatku diplom.

Planetárium

Do našej materskej školy zavítalo mobilné Planetárium. Program prístupnou formou zoznamuje a vysvetľuje najmladším návštevníkom planetária základné astronomické pojmy. Spravidla je spojený s vybranou astronomickou rozprávkou. Deťom sa táto akcia nesmierne páčila a určite si domov odniesli krásne zážitky.