Naše aktivity

Karneval

Karneval patrí k obľúbeným akciám našej materskej školy. Pani učiteľky pripravili peknú výzdobu v jednotlivých triedach a deti sa už veľmi tešili na blížiaci sa karneval. Rodičia premenili svoje deti na princezné, bojovníkov, rôzne zvieratká… Pani učiteľky rozospievali a roztancovali deti v maskách, pripravili im súťažné disciplíny. Ako odmenu si každé dieťa odnieslo domov sladkú maličkosť a krásnu karnevalovú medailu.

Návšteva Mikuláša v MŠ

Aj tento rok všetky deti z našej materskej školy s napätím očakávali, či ich navštívi Mikuláš. V triede potichu od rána načúvali, kedy sa ozve cinkot zvončeka. No a keď zvonček zaznel, do triedy vstúpil Mikuláš. Pozdravil deti aj s pomocníkom čertíkom. Čertovi zostalo tento rok vrece prázdne. 🙂 
 
Všetky dobré deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a s radosťou prijali balíčky plné dobrôt. Všetky deti boli spokojné a poďakovali Mikulášovi za jeho milú návštevu.

Tekvičková oslava

Tekvičková oslava patrí medzi slávnosti jesene, ktoré radi realizujeme v našej materskej škole. Aj tento rok sa stretli rodičia, starí rodičia a deti, aby spoločnými silami vytvorili tekvičky od výmyslu sveta. Počas práce sa deti mohli posilniť dobrotami od mamičiek. Všetky vyrobené tekvičky boli krásne, a preto získali sladkú odmenu. Tekvičkami sme si vyzdobili interiér MŠ.

Šarkaniáda

Počasie bolo nádherné, slniečko svietilo, vetrík fúkal. Každý s napätím čakal či jeho šarkan vyletí najvyššie. Deti behali so svojimi krásnymi šarkanmi a každý sa snažil, aby mu ten jeho šarkan vyletel čo najvyššie. Nezaobišlo sa to ani bez menších havárií, pri ktorých sa niektoré šarkany zrazili. Aj napriek týmto malým nepríjemnostiam na tvárach detí hral úsmev a radosť z tohto krásneho popoludnia. Šarkany dolietali a každý malí letec dostal malú sladkú odmenu

Fidlikanti v MŠ

Dvaja hudobníci menom Jozef a Andrej zavítali aj do našej MŠ, aby deťom predstavili slovenské tradičné ľudové nástroje (fujara, koncovka, drumbľa, gajdy, píšťalky, husličky, cimbal. tance, zvyky a hry.al) tance, zvyky a hry. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.

Rozlúčka s predškolákmi

Tento rok sme sa rozlúčili s deviatimi predškolákmi, ktorí 30. júna 2021 opustili bránu našej materskej školy. Za účasti svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov, kamarátov a pani učiteliek si užili krásne slávnostné popoludnie. Naposledy sa nám predviedli pri tancoch a básničkách, ktoré s nimi nacvičili pani učiteľky Renáta Harvišová, Jolana Noskovičová. Počas slávnostnej časti boli deti pasované za prvákov a každý z nich si odnášal krásny darček na pamiatku.

Darujte 2% z dane pre našu škôlku !

Vážení rodiči, aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre OZ Borodáčova. Aj vaše 2 % z dane nám pomôžu pri modernizácii škôlky, či pri organizácii podujatí pre našich žiakov, rodičov, ale aj komunitu okolo ZŠ s MŠ Borodáčova. Vopred ďakujeme, ak sa rozhodnete tento rok venovať 2 %  zo svojich daní práve našej škole.  

Údaje, ktoré potrebujete: 

Názov účtu: OZ ZŠ Borodáčova,
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2485 2091
BIC: TATRSKBX (1100) Tatrabanka

Obchodné meno (názov): OZ ZŠ Borodáčova
Sídlo: Borodáčova 2, 821 03 Bratislava
Identifikačné číslo org. (IČO): 36065501
Právna forma: Občianske združenie

Formulár pre darovanie 2% z daní za rok 2020