Marec s knihou

S príchodom marca- mesiaca knihy nám v každej triede vykvitla výstavka s obľúbenými knihami našich detí. Škôlkari sa celý týždeň tešili spoločnému čítaniu obľúbených príbehov ich kamarátov.Téme kníh sme zostali verní i ďalšie dni a 8. 3. čítanie obľúbených rozprávok obohatilo recitačné dopoludnie “Poviem Ti básničku…”. Každý škôlkar zarecitoval niekoľko veršíkov, ktoré si doma natrénoval s rodičmi.