Mikuláš v MŠ

Dňa 6.12. zavítal k nám do materskej školy v dopoludňajších hodinách Mikuláš spolu aj s čertom, anjelom. Milý dedko Mikuláš s pomocníkmi si od detí vypočuli niekoľko básni, piesní, ktoré im s láskou venovali. Najväčšiu radosť deti mali, keď ich obdarovali sladkým balíčkom. V rozžiarených detských očkách zanechala táto nezvyčajná návšteva milú spomienku a túžbu, aby sa o rok opäť stretli.