Návšteva knižnice

Deti z 1. a 2. triedy navštívili miestnu knižnicu na Bachovej ul. pri príležitosti mesiaca knihy. Privítali nás pracovníčky knižnice, ktoré oboznámili deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. Pracovníčka knižnice vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Deti odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky.