Predškoláci na skusoch v ZŠ

Pani učiteľky z 1. stupňa ZŠ spolu so svojimi žiakmi privítali deti z materskej školy na ukážkovej hodine. Predškoláci si na návšteve u starších kamarátov vyskúšali ako sa sedí v školskej lavici a prebieha naozajstná vyučovacia hodina. Hneď na prvý pohľad ich zaujali peračníky a iné pomôcky, ktoré s dovolením majiteľov onedlho podrobne preskúmali. Netrvalo dlho a Včielky spolu s Lienkami zažili, ako sa učia deti na prvom stupni. S pomocou žiakov prvého stupňa si zopakovali čísla, písmená, vyplnili pracovný list o geometrických tvaroch a skúsili si tiež písanie na interaktívnu tabuľu v školáckej triede. Pani učiteľky škôlkarov pochválili a tí sa im vďační a plní zážitkov poďakovali za pekný školácky deň v kruhu nových kamarátov.