Púšťanie šarkanov

Deti z MŠ si s pomocou rodičov zabezpečili šarkanov, aby sa s nimi mohli tešiť pri púšťali na školskom dvore. Pani učiteľky si pre deti vymysleli súťaže: Ktorý šarkan má najdlhší chvost, ktorý letí najvyššie a pod. Škoda však, že si vietor práve v tento deň vybral dovolenku. Sladká odmena pre deti však túto chybičku rýchlo napravila.