Šarkaniáda

Počasie bolo nádherné, slniečko svietilo, vetrík fúkal. Každý s napätím čakal či jeho šarkan vyletí najvyššie. Deti behali so svojimi krásnymi šarkanmi a každý sa snažil, aby mu ten jeho šarkan vyletel čo najvyššie. Nezaobišlo sa to ani bez menších havárií, pri ktorých sa niektoré šarkany zrazili. Aj napriek týmto malým nepríjemnostiam na tvárach detí hral úsmev a radosť z tohto krásneho popoludnia. Šarkany dolietali a každý malí letec dostal malú sladkú odmenu