Vodné predstavenie

Malí plavci 28. 3. úspešne ukončili plavecký kurz. Na záverečnej hodine rodičom a učiteľom predviedli, že sa v bazéne cítia a pohybujú ako ryby vo vode. Predškoláci splývali na vodnej hladine, ponárali sa a orientáciu pod vodou dokázali, keď vylovili z dna bazéna farebné kruhy. Na záver si odniesli okrem rozžiarených očí aj mokrý diplom a sladkú odmenu.