Zimná olympiáda a korčuľovanie

K zime patrí aj športovanie- olympiáda. Keďže tento rok si deti snehu v Bratislave neužili, vymysleli sme im náhradný program a využili sme športové náčinie v átriu MŠ. Deti mali rôzne disciplíny, ktoré boli prispôsobené počasiu. Za úlohu bolo: hodiť papierovú guľu do snehuliaka, skok cez prekážky, behať okolo kolkov, či triafať hokejkou na cieľ. Za snahu každé dieťa dostalo medailu a sladkú odmenu. 

Na rozvoj pohybových zručností sme zvolili aj priestory mimo MŠ- zimný štadión, kde sa deti učili základy korčuľovania. Zmena prostredia sa deťom veľmi páčila, lebo to mali ako malý výlet. Zo začiatku boli v niektorých očkách aj slzičky, ale na koniec sme skončili všetci s úsmevom na tváričkách a medailou v ruke. Z detí sa nám stali „ malí korčuliari“.