Karneval

Karneval patrí k obľúbeným akciám našej materskej školy. Pani učiteľky pripravili peknú výzdobu v jednotlivých triedach a deti sa už veľmi tešili na blížiaci sa karneval. Rodičia premenili svoje deti na princezné, bojovníkov, rôzne zvieratká… Pani učiteľky rozospievali a roztancovali deti v maskách, pripravili im súťažné disciplíny. Ako odmenu si každé dieťa odnieslo domov sladkú maličkosť a krásnu karnevalovú medailu.