Meranie zraku v MŠ

Do materskej školy zavítala Únia nevidiacich, ktorá bezplatne deťom odmerala zrak. Táto akcia je vhodná ako prevencia a pomoc rodičom a ich deťom, aby sa predišlo poruchám zraku.