Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Mestská časť Bratislava-Ružinov v zmysle ustanovenia S 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia S 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole prerušuje prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov v mesiaci december 2023 a január 2024 nasledovne:

27. december 2023 až 5. január 2024

 MŠ, Bancíkovej 2, Bratislava

 ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, Bratislava  

MŠ, Exnárova 6, Bratislava  

MŠ, Ivanská cesta 32E, Bratislava

 MŠ, Medzilaborecká 4, Bratislava

 EP, Haburská 4, Bratislava  MŠ, Miletičova 37, Bratislava

 EP, Gemerská 4, Bratislava

 MŠ, Piesočná 2, Bratislava

 EP, Rádiová 52, Bratislava

 EP, Banšelova 4, Bratislava

 EP, Vietnamská 23, Bratislava

 MŠ, Pivonková 9, Bratislava

 EP, Astrová 5, Bratislava

 EP, Nevädzová 12, Bratislava

 EP, Šalviová 5, Bratislava

 MŠ, Prešovská 28, Bratislava

 EP, Palkovičova 11/A, Bratislava

 MŠ, Stálicová 2, Bratislava

 EP, Haburská 6, Bratislava

 EP, Tomášikova 25, Bratislava

 MŠ, Velehradská 24, Bratislava

 EP, Budovateľská 10, Bratislava

 EP, Tekovská 7 – 9, Bratislava

 EP, Hraničná 22, Bratislava  MŠ, Západná 2, Bratislava

Počas prerušenia prevádzky materských škôl bude v prevádzke materská škola, Šťastná 26, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.