Poďakovanie za 2% z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám poukázali 2% z dane.

Aj vďaka Vášmu príspevku môžeme rozvíjať aktivity v našej MŠ a pripravovať deťom zaujímavý program plný zážitkov, užitočných stretnutí a zábavy.